Kristal-İş Sendikası Kurumsal İnternet Sitesi, Hoşgeldiniz|Pazar, Aralık 8, 2019
Buradasınız Home » Mevzuat
  • Bizi Sosyal Medyada İzleyin veya Yazın

Mevzuat

2018 yılı ikinci dönem kıdem tazminatı tavanı

Yeni kıdem tazminatı tavanı, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 4 Temmuz 2018, Çarşamba günü yayımlanan, 8 sayılı genelgesi ile duyuruldu. Buna göre, 01.07.2018 – 31.12.2018 tarihleri arasında (2018 yılının ikinci yarısında) geçerli olacak kıdem tazminatı tavanı 5.434,42 TL olarak açıklandı. Kıdeme esas ücret tavanı her yıl en az iki kez değişiyor. Devamı

Ağır ve tehlikeli işler ve cam işyerleri

Üyelerimiz arasında cam fabrikalarının “ağır sanayi kategorisine” girdiği ve bu nedenle işçilere erken emeklilik hakkı doğduğu ile ilgili doğru bilinen bir takım yanlışlıklar olduğunu görmekteyiz. Bu nedenle yasalarda cam ...Devamı

Hastalara Evde Bakım Hizmeti Verilmesi

GİRİŞ: Evde bakım hizmeti, “ çeşitli hastalıklara bağlı olarak evde sağlık hizmeti sunma ihtiyacı olan bireylere evinde ve aile ortamında sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini de kapsayacak şekilde verilen ...Devamı

Ciddi ve Yakın Tehlikenin Var Olduğu Durumlarda İşçinin Çalışmaktan Kaçınma Hakkı Kullanması

Avrupa Birliğinin, İşte Çalışan İşçilerin Güvenliğinin ve Sağlığının Geliştirilmesini Destekleyecek Temel Önlemler Hakkında ki 89/391 EEC sayılı Çerçeve Yönergesi ve bu Yönerge uyarınca çıkartılan yönergeler, Avrupa Topluluğu işyerlerinde uygulanacak ...Devamı

İşverenin Sağladığı Araçla, İşçinin İşin Yapıldığı Yere Gidip Gelirken Geçirdiği Kazanın İş Kazası Sayılması

Giriş 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda olduğu gibi (1). 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda da (2) iş kazasının tanımı yapılmıştır. Sigortalının geçirdiği kazanın iş kazası ...Devamı

Ölüm Aylığını Hak Etmede Hizmet Borçlanması

Giriş 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ölüm aylığını hak etme koşullarını yeniden düzenlemiştir (1). Yapılan düzenlemede, hizmet akdine tabi olarak çalışan sigortalı işçilerin ...Devamı

Kız ve Erkek Çocuklar Liseyi Bitirdikten Sonra da 120 Gün Düreyle Sağlık Yardımından Yararlanabilecek

Plan ve Bütçe Komisyonunda iktidar ve muhalefet partilerinin birlikte kabul ederek Türkiye Büyük Millet Meçlisi Genel Kuruluna sevk ettikleri “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ...Devamı

Sendika Üyeliği Yönetmeliği Yayımlandı

6356 sayılı yasada öngörülen ve Kasım 2013 tarihinde uygulamaya başlayacak olan e-devlet kapısından sendika üyeliğine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik metnine aşağıda bağlantıdan ulaşabilirsiniz SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ...Devamı

İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

Resmî Gazete 30 Mart 2013 CUMARTESİ Sayı : 28603 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 ...Devamı