Kristal-İş Sendikası Kurumsal İnternet Sitesi, Hoşgeldiniz|Pazar, Aralık 8, 2019
Buradasınız Home » Archives for Temmuz 2013
  • Bizi Sosyal Medyada İzleyin veya Yazın

Monthly Archives: Temmuz 2013

Temmuz 2013 Sendikal İstatistikleri Yayımlandı

Temmuz 30th, 2013 (0)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 6356 sayılı yasaya göre faaliyet yürüten işçi sendikalarının Temmuz 2013 üye sayılarını açıkladı. İstatistiklere göre toplam sigortalı işçi sayısı 11 milyon 629 bin, sendikalı işçi sayısı ise 1 milyon 32 bin. Sendikalaşma oranı ise ...

SGBP’den Destek Mesajı

Temmuz 25th, 2013 (0)
SGBP kuruluş nedenlerinin en önemlisi sendika veya konfederasyon ayırmaksızın her türlü eylem, direniş ve dayanışmaya dahil ve destek olma ilkesi ile hareket etmektir. Bu çerçevede 15 Temmuz 2013 tarihinde İskenderun Demir Çelik Fabrikası’nda (İSDEMİR) ve ardından 18 Temmuz 2013 ...

Yeni Asgari Ücret 846 TL

Temmuz 18th, 2013 (0)
1 Ocak 2014 ile 30 Haziran 2014 arasında uygulanacak yeni asgeri ücret 846 TL olarak saptandı. Aynı dönem için brüt asgari ücret ise 1071,00 TL  

Grev kırıcılığına karşı Darphane’de grev…

Temmuz 18th, 2013 (0)
Atilla Özsever, 12 Temmuz 2013 Türk-İş üyesi Basın-İş Sendikası, Hazine Müsteşarlığı’na bağlı Darphane ve Damga Matbaası işyerlerinde 8 Temmuz 2013 günü greve çıktı. Grev, esas itibariyle ücret uyuşmazlığı ve işçi sağlığı-iş güvenliği önlemlerinin alınmaması nedeniyle başladı. Ülkemizin en eski ...

Hastalara Evde Bakım Hizmeti Verilmesi

Temmuz 16th, 2013 (0)
GİRİŞ: Evde bakım hizmeti, “ çeşitli hastalıklara bağlı olarak evde sağlık hizmeti sunma ihtiyacı olan bireylere evinde ve aile ortamında sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini de kapsayacak şekilde verilen muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbı bakım, takip ve rehabilitasyon hizmetleri” ...

Ciddi ve Yakın Tehlikenin Var Olduğu Durumlarda İşçinin Çalışmaktan Kaçınma Hakkı Kullanması

Temmuz 16th, 2013 (0)
Avrupa Birliğinin, İşte Çalışan İşçilerin Güvenliğinin ve Sağlığının Geliştirilmesini Destekleyecek Temel Önlemler Hakkında ki 89/391 EEC sayılı Çerçeve Yönergesi ve bu Yönerge uyarınca çıkartılan yönergeler, Avrupa Topluluğu işyerlerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliğinin temel ilkelerini belirlemiştir. Bu çerçevede belirlenen ...

İşverenin Sağladığı Araçla, İşçinin İşin Yapıldığı Yere Gidip Gelirken Geçirdiği Kazanın İş Kazası Sayılması

Temmuz 16th, 2013 (0)
Giriş 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda olduğu gibi (1). 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda da (2) iş kazasının tanımı yapılmıştır. Sigortalının geçirdiği kazanın iş kazası sayılması için, yasada düzenlenen tanıma uyması ve aranan koşulları taşıması ...

Ölüm Aylığını Hak Etmede Hizmet Borçlanması

Temmuz 16th, 2013 (0)
Giriş 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ölüm aylığını hak etme koşullarını yeniden düzenlemiştir (1). Yapılan düzenlemede, hizmet akdine tabi olarak çalışan sigortalı işçilerin (4/a) hak sahipleri ile kendi adına ve hesabına bağımsız olarak ...

Kız ve Erkek Çocuklar Liseyi Bitirdikten Sonra da 120 Gün Düreyle Sağlık Yardımından Yararlanabilecek

Temmuz 16th, 2013 (0)
Plan ve Bütçe Komisyonunda iktidar ve muhalefet partilerinin birlikte kabul ederek Türkiye Büyük Millet Meçlisi Genel Kuruluna sevk ettikleri “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısında” yapılan düzenlemeler ile; Lise ve ...

Prof. Dr. Alpaslan Işıklı Hocamızı Kaybettik

Temmuz 15th, 2013 (0)
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü eski öğretim üyelerinden Prof. Dr. Alpaslan Işıklı Hocamızı kaybettik. Alpaslan Hoca ülkemizde sosyal politlkanın ve çalışma ilişkilerinin duayen isimlerindendi. Işıklı, sendikacılık ve çalışma ilişkileri alanında çok sayıda kitap ve ...