Kristal-İş Sendikası Kurumsal İnternet Sitesi, Hoşgeldiniz|Salı, Ekim 15, 2019
Buradasınız Home » Haberler » Kız ve Erkek Çocuklar Liseyi Bitirdikten Sonra da 120 Gün Düreyle Sağlık Yardımından Yararlanabilecek
  • Bizi Sosyal Medyada İzleyin veya Yazın

Kız ve Erkek Çocuklar Liseyi Bitirdikten Sonra da 120 Gün Düreyle Sağlık Yardımından Yararlanabilecek 

kristalis_amblem
FacebookEmailPrintShare

Plan ve Bütçe Komisyonunda iktidar ve muhalefet partilerinin birlikte kabul ederek Türkiye Büyük Millet Meçlisi Genel Kuruluna sevk ettikleri “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısında” yapılan düzenlemeler ile;

Lise ve dengi okulu bitiren kız ve erkek çocukların 20 yaşını doldurmamış olmaları kaydı ile okulu bitirdikleri tarihten itibaren 120 gün süre ile sağlık yardımlarından yararlanmaları mümkün olabilecektir.

Yapılan bu düzenleme, liseyi bitiren çocukların yetim aylığı alıp liseyi bitirince aylıkları kesilen erkek çocuklar dahil üniversiteye kayıtlarını yaptırıncaya kadar gecen dört aylık sürede gelir testi yaptırmamaksızın sağlık yardımlarından yararlanmalarına imkan sağlamaktadır.

Şeref aylığı alan kişiler,

Nakdi tazminat aylığı alanlar,

Harp Malulleri ile Terörle Mücadele Kanununa göre aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri, kamu sağlık kurumlarınca sevk edilmedikleri taktirde özel sağlık kurumlarında tedavi olmaları mümkün değildi. Yapılan düzenleme ile Şeref aylığı alan kişiler, Nakdi tazminat aylığı alanlar, Harp Malulleri ile Terörle Mücadele Kanununa göre aylık alanlar ve bunların bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri, kamu sağlık kurumlarından sevk almadan doğrudan özel sağlık kurumlarına başvurarak tedavi olabilecekler.

Sosyal güvenlik kurumlarından aylık almakta iken, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu niteliğindeki kuruluşlarda çalışmaları nedeniyle aylıkları kesilmesi gerekenlerin aylıkları, sadece çalıştıkları süreler ile sınırlı olarak kesilecek ve yeni bir aylık talep dilekçesi alınmadan işten ayrıldıkları tarihten itibaren aylıkları tekrar başlatılacaktır. Çakıştıkları sürede aldıkları emekli aylıkları ise 6111 sayılı Kanuna göre yapılandırılarak taksitler halinde ilgililerden geri alınacaktır.

1479 sayılı Kanun uyarınca kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalılar ile, 2926 sayılı Kanun uyarınca tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalılardan sigortalılık başlangıç ve bitiş tarihleri değişenlerin ilk seçtikleri basamak değiştirilmeden durumları buna göre düzeltilecektir. Böylece emeklilik aşamasında sürpriz prim borcu ile karşılaşmayacaklardır.

Kendi sigortalılığına bağlı olarak genel sağlık sigortasından yararlanması gerekir iken prim borcunun bulunması nedeniyle bu kapsamda sağlık yardımı alamadığı için aile bireyi olarak sağlık yardımından yararlanmış olanlara, Kurum tarafından tebliğ edilmiş borçların, dava açanların davalarında bu davalarından vaz geçmeleri kaydı ile borçların takibinden vazgeçilecektir.

Sosyal güvenlik kurumlarından aylık aldıkları halde Kuruma bunu beyan etmeden, kendi adına ve hesabına bağımsız olarak çalışan sigortalıların, birikmiş olan sosyal güvenlik destek primi borçları 6111 sayılı Kanuna göre yapılandırılarak taksitler halinde tahsil edilecektir.

Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalılarda Sosyal Güvenlik Kurumunun Yönetim Kurulunda bir üye ile temsil edilecektir.

Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalıların Yönetim Kurulu temsilcisi Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde yapılacak Olağan Üstü Genel Kurulda secilecektir.

 

 

Celal TOZAN

Türk-İş Sosyal Güvelik  Danışmanı

İlgili Yazı ve Haberler:

FacebookEmailPrintShare
About the author: kristal

Kristal-İş Sendikası