Kristal-İş Sendikası Kurumsal İnternet Sitesi, Hoşgeldiniz|Perşembe, Ağustos 22, 2019
Buradasınız Home » Haberler » IndustriALL Küresel Sendika’nın Yürütme Kurulu toplantısı Brüksel’de yapıldı
  • Bizi Sosyal Medyada İzleyin veya Yazın

IndustriALL Küresel Sendika’nın Yürütme Kurulu toplantısı Brüksel’de yapıldı 

industri-all-CMYK
FacebookEmailPrintShare

IndustriAll Avrupa YK - 23 Mayıs 2019 - Foto 1141 ülkeden 50 milyonun üzerinde işçiyi temsil eden üst örgütümüz IndustriALL Küresel Sendika’nın Yürütme Kurulu Toplantısı, 21-22 Mayıs 2019 tarhilerinde Belçika’nın Başkenti Brüksel’de gerçekleştirildi.

Toplantıya sendikamızı temsilen Genel Başkanımız Bilal Çetintaş ve Toplu Sözleşme Uzmanımız Caner Güneş katıldı.

Toplantının başında IndustriALL Küresel Sendika Sekretaryası hem genel merkez hem de bölge ofislerinin altı aylık faaliyetlerini özetleyen raporlarını sundu ve bu raporlar hakkında Yürütme Kurulu üyelerinin sorularını cevaplandırdı.

Bir sonraki gündem maddesinde dışarıdan temin edilen fonlarla yürütülen projelerin IndustriALL Küresel Sendika’nın Eylem Planı’na ne ölçüde katkı yaptıkları ele alındı. Yürütme Kurulu üyeleri özellikle bu projelerden daha fazla nasıl fayda sağlanabileceği konusunda görüş alışverişinde bulundular.

IndustriALL Kadın Komitesi, Cenevre’de 2019 yılının Kasım ayında düzenlenecek olan İkinci Küresel Kadın Konferansı ile ilgili ayrıntılı bir rapor sundu.

Yürütme Kurulu toplantısının ağırlık noktasını 12-16 Ekim 2020 tarihlerinde Güney Afrika’nın Cape Town şehrinde düzenlenecek olan dünya kongresinin hazırlıkları oluşturdu. Bu gündem maddesi kapsamında IndustriALL Küresel Sendika’nın 2020 yılı sonrasındaki dönemde benimseyeceği siyasal hattı oluşturmak, örgütsel yönelişe ilişkin geçmiş dönemi değerlendirmek ve geleceğe yönelik perspektif geliştirmekle görevli en yüksek karar organı olan kongrenin başarıyla gerçekleştirilmesinin önemi üzerinde duruldu.

Sekretarya kongrenin pratik ve lojistik hazırlıklar konusunda ayrıntılı bir bilgilendirmede bulundu.

Kongrenin içeriğine yönelik hazırlıkları yürüten ve Yürütme Kurulu toplantısı öncesinde 20 Mayıs günü bir araya gelmiş olan iki çalışma grubu da (Eylem Planı, Siyasi ve Acil Durum Karar Önergeleri Çalışma Grubu ile Sürdürülebilir Yapılar, Finansman ve Tüzük Çalışma Grubu) ayrıntılı birer rapor sundular.

Bu bilgilendirme bölümünün ardından kongrenin siyasi temasının ne olması gerektiği konusunda kapsamlı ve canlı bir tartışma yaşandı.

Kongre hazırlıkları maddesinin ardından Küresel Çerçeve Anlaşmalarının son durumu, teknolojik gelişmeler ve istihdamın geleceği ve nihayet, çevre dostu sanayilere yöneliş sürecinde adil bir geçişin nasıl sağlanabileceği konuları Yürütme Kurulu üyeleri tarafından ele alındı. Bu gündem maddeleri bağlamında sendikaların güçlendirilmesi, yeni örgütlenme çalışmaları ve mevcut üye tabanının korunması, ticaret anlaşmaları ve iklim değişikliği ve küresel düzeyde sendikal dayanışmanın güçlendirilmesi konuları tartışıldı.

Toplantı gündeminin son maddesini idari ve mali konular oluşturuyordu. Bu madde kapsamında Türk Metal Sendikası’nın IndustriALL Küresel Sendika’ya üyelik başvurusu da tartışıldı. Bu tartışma kapsamında Genel Başkanımız söz alarak konuyla ilgili sıkıntıların aşılmış olduğunu ve bu nedenle, Kristal-İş Sendikası’nın bu üyelik başvurusuna yönelik herhangi bir itirazının söz konusu olmadığını vurguladı.

İlgili Yazı ve Haberler:

FacebookEmailPrintShare
About the author: kristal

Kristal-İş Sendikası