Kristal-İş Sendikası Kurumsal İnternet Sitesi, Hoşgeldiniz|Perşembe, Aralık 5, 2019
Buradasınız Home » Haberler » Sendika hakkına yönelik engellemeleri kabul etmiyoruz!
  • Bizi Sosyal Medyada İzleyin veya Yazın

Sendika hakkına yönelik engellemeleri kabul etmiyoruz! 

ÇETAAŞŞŞ
FacebookEmailPrintShare

Samsun’un Kavak ilçesinde Okan Grup’a bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Çetaş Cam San. Ve Tic. A.Ş.’ ye ait Çetaş Cam Fabrikası,  sendikal faaliyetleri engellemek maksadıyla işveren tarafından kapatıldı.

İşçiler Kristal-İş’e üye oldukları için açıkça hedef alınmış, Anayasal haklarını kullanmaları karşılığında işsizlikle cezalandırılmıştır.

Sendikamızın yetkisini düşürmek için 9 Eylül 2019 tarihinde aynı Grup altında faaliyet gösteren Birlik Cam San. Ve Tic. A.Ş.’ ye bağlı Birlik Cam fabrikasını kapatan ve 18 üyemizin iş akdini fesheden işveren, bu defa da 25 Eylül 2019 tarihinde Çetaş Cam fabrikasını kapatarak 35 üyemizin iş akdini feshetti.

Çetaş Cam fabrikası işçileri sendika örgütlenmesine, yine aynı Grup altında faaliyetlerini yürüten Düzce Cam San. Ve Tic. A.Ş.’ ye  ait Düzce Cam fabrikası ve Okan Cam San. Ve Tic. A.Ş.’ ye ait Okan Cam fabrikası işçileriyle aynı zamanda, 2016 yılının Ocak ayında başladılar.

Okan Cam’da 26.02.2016 tarihinde işyerinde çoğunluğa sahip olduğumuz Bakanlıkça belirlendi. Çoğunluğun tespitinden kısa bir süre sonra işveren, Okan Cam San. Ve Tic. A.Ş.’ de çalışan işçileri, sendikamızın yetkisini düşürmek için Birlik Cam San. Ve Tic. A.Ş.’ ye nakletti. Birlik Cam’da da başarılı bir örgütlenme süreci yürüten sendikamız 2019 yılının Haziran ayında çoğunluğu sağladı ve 1 Ağustos 2019 tarihinde yetki belgesini aldı. Ancak işveren, süreç içerisinde ne Çalışma ve İş Kurumu İstanbul İl Müdürlüğü nezdinde ne de devletin atadığı resmi arabulucu nezdinde görüşmelere katılmadı. 9 Eylül 2019 tarihinde de Birlik Cam’ı kapatarak 18 üyemizin iş akdini feshetti.

Düzce Cam’da olduğu gibi Çetaş Cam Fabrikası’nda da 2016 yılının Mart ayı içerisinde çoğunluğa sahip olduğumuz Bakanlıkça belirlendi. Ardından işverenin itirazlarıyla başlayan yargı süreci sonrasında 9 Temmuz 2019’da yetkimiz kesinleşti. Ancak işveren gerek İş Kurumu İstanbul İl Müdürlüğü gerekse de atanan resmi arabulucu nezdinde, hiçbir koşulda görüşmelere katılmadı.

9 Eylül’de Birlik Cam Fabrikası’nı kapatarak sendika karşıtı tutumunu sürdüren işveren, son olarak 25 Eylül Çarşamba günü Çetaş Cam Fabrikası’nı kapattı ve fabrikada çalışan üyelerimizin iş akdini feshetti.

Bu kapanmayla birlikte örgütlenme sürecinde iş akdi feshedilen toplam üye sayımız 140’a ulaştı.

Düzce Cam Fabrikası’nda grevimizin devam ettiği sırada, gruba bağlı iki fabrikayı kapatan işveren açıkça sendikal faaliyetleri sabote etmekte, fabrikalarında çalışan işçilere ve 26 Eylül itibariyle 63 gündür grevde olan Düzce Cam işçilerine gözdağı vermektedir.

Sendika hakkı, toplu iş sözleşmesi ve grev hakkı anayasa ile güvence altına alınmıştır. Bu temel hakların kullanılmasının engellenmesi kabul edilemez. Aynı zamanda suçtur.

Peki, Okan Grup patronu bu suçları işleme cesaretini kimden, kimlerden, hangi makamlardan almaktadır?

Sendikal örgütlenmeye ve sendikal haklara karşı yapılan bu müdahaleler üyelerimizin çalışma koşullarını ve yaşam standartlarını olumsuz etkilemektedir.

Ülkemizin her türlü imkânını kullanarak servetine servet katan, işçilerin alın terleriyle fabrikalarını büyüten işverenlerin, işçileri haklarını kullanmak istediklerinde işsizlikle terbiye etmeleri en hafif tabirle zayıflıktır.

Çalışma barışının sağlanması için, işverenleri çalışanların haklarına saygılı olmaya, en başta sendikal örgütlenme olmak üzere grev haklarını kullanmaları karşısında yasadışı yöntemlere başvurmaktan derhal vazgeçmeye davet ediyoruz.

İşçilerinin en temel haklarını yok sayan, Anayasamızı, yasaları ve uluslararası sözleşmeleri tanımayan,  hak arama yollarını işten atarak ve fabrikaları kapatarak tıkayan, 19’uncu yüzyıl kölelik koşullarını işçilere layık gören bu yaklaşım karşısında her türlü meşru direniş hakkımızı kullanacağız!

Kristal-İş olarak üyelerimizin hak ve menfaatlerini savunmaya devam edeceğiz.

İşten atılan işçiler derhal geri alınsın.

Sendikal örgütlenme hakkı önündeki engellere ve yasadışı baskılara son verilsin!

Yaşasın Düzce Cam grevi!

Yaşasın sınıf dayanışması!

 KRİSTAL-İŞ SENDİKASI GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

ÇETAŞ DİRENİŞ

İlgili Yazı ve Haberler:

FacebookEmailPrintShare
About the author: kristal

Kristal-İş Sendikası