Temel Bigi ve İstatistik

ÇALIŞMA HAYATI İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER ve İSTATİSTİKLER

Çalışma hayatı ile ilgili temel göstergelere (asgari ücret, tüketici fiyatları, kıdem tazminatı tavanı, sosyal güvenlik primleri, işsizlik sigortası, çalışma istatistikleri) aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.
[fancy_link color=”#2E3A7C”

link=”https://www.ailevecalisma.gov.tr/istatistikler/calisma-hayati-istatistikleri/asgari-ucret/asgari-ucret-2019/?page=asgari”]ASGARi ÜCRET[/fancy_link] [spacer size=”3″] [fancy_link color=”#2E3A7C”

link=”http://tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1014?alt_id=17″]ENFLASYON[/fancy_link] [spacer size=”3″] [fancy_link color=”#2E3A7C”

link=”http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/calisan/isveren/isveren_prim_oranlari/isveren_prim_oranlari”]SOSYAL GÜVENLİK PRİMLERİ[/fancy_link] [spacer size=”3″] [fancy_link color=”#2E3A7C” link=”http://km.corpus.com.tr/MevzuatIcerik.aspx?id=033a2N040r1t0b1D2o0J270K101U192R”]İŞSİZLİK SİGORTASI[/fancy_link] [spacer size=”3″] [fancy_link color=”#2E3A7C” link=”http://www.tuik.gov.tr/Start.do?metod=temelist?page=istatistik”]ÇALIŞMA İSTATİSTİKLERİ[/fancy_link]

[fancy_link color=”#2E3A7C” link=”https://www.ailevecalisma.gov.tr/istatistikler/calisma-hayati-istatistikleri/kidem-tazminati/kidem-tazminat%C4%B1-tavan-miktar%C4%B1/?page=kidem”]KIDEM TAZMİNATI[/fancy_link]

Copyright © 2020 Kristal-İş Sendikası. Tüm hakları saklıdır.